For English, please scroll down.

Hoe werkt de stoppen met roken cursus?

In 7 bijeenkomsten van 1,5 uur gaat u in groepsverband stoppen met roken. Na twee weken voorbereiding stopt u op de 3e bijeenkomst gezamenlijk met roken. Vervolgens krijgt u nog een maand begeleiding van onze ervaren trainers om die eerste moeilijke weken goed door te komen. 

  • De meest succesvolle stoppen met roken cursus van Nederland
  • 82% is direct na afloop rookvrij
  • 99,3% van de deelnemers is na afloop tevreden over de training
  • Ex-deelnemers geven de training een gemiddelde waardering van 8,9
  • Een jaar na de cursus is nog 40% gestopt ten opzichte van 15% zonder begeleiding en 25-30% bij een-op-een begeleiding door de praktijkondersteuner.

Aanmelden voor de stoppen met roken cursus

Wilt u direct aanmelden voor een groepstraining? Klik hieronder op de button om direct naar de website te gaan.

De stoppen met roken cursus van 'Rookvrij! Ook jij?' wordt door het merendeel van de zorgverzekeraars voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer het eigen risico nog niet of gedeeltelijk is verbruikt kan bij bepaalde verzekeraars het eigen risico van toepassing zijn. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij! Ook jij?

English

How does the quit smoking course work? 

In 7 sessions of 1.5 hours you will stop smoking as a group. After two weeks of preparation, you will stop smoking jointly at the 3rd meeting. You will then receive another month of guidance from our experienced trainers to get well through those first difficult weeks.

• The most successful quit smoking course in the Netherlands
82% are smoke-free immediately afterwards
99.3% of the participants are satisfied with the training afterwards
• Former participants give the training an average rating of 8.9
• One year after the course 40% stopped. In comparison 15% who stopped smoking without supervision and 25-30% with one-on-one supervision by the practice assistant.

Sign up for the quit smoking course

Do you want to sign up for a group training immediately? Click on the button below to go directly to the website.

The quit smoking course of 'Are you quitting smoking?' is reimbursed 100% by the majority of health insurers from the basic insurance. If the 'Own risk' or the deductible has not yet been fully or partially used up, the certain insurance providers may apply the 'Own risk' or the deductibles. If you are in a care program for a chronic condition, for example, for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Translated by: Chaitali SenguptaDelen

Informatie

Geplaatst
11 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
Heeft u al toestemming gegeven?
Heeft u al toestemming gegeven?
Geplaatst: 6 september 2021

Uw medische gegevens beschikbaar bij spoed? Wel zo’n veilig idee. Give permission to share your medical records.

Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie
Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie
Geplaatst: 24 augustus 2021

Onze gezondheidscentra zijn van 26 juli t/m 5 september in de middagen vanaf 12.30 uur beperkt bereikbaar voor reguliere huisartsgeneeskundige zorg. From July 26th to September 5th, our healthcare centers will have limited accessibility for regular care in the afternoons from 12.30 pm.

Aan alle SGE patiënten die de jaarlijkse griepprik ontvangen
Aan alle SGE patiënten die de jaarlijkse griepprik ontvangen
Geplaatst: 19 augustus 2021

Dit najaar ontvangt u de griepvaccinatie en sommigen onder u ook de pneumokokkenvaccinatie. This fall you will receive the flu vaccination and some of you will also receive the pneumococcal vaccination.

Bevolkingsonderzoek Zuid
Bevolkingsonderzoek Zuid
Geplaatst: 19 juli 2021

Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Vanaf 1 juli ander adres en telefoonnummer spoedzorg
Vanaf 1 juli ander adres en telefoonnummer spoedzorg
Geplaatst: 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 belt u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor spoedeisende medische zorg een ander telefoonnummer: 040-2660505. With effect from 1 July 2021, for urgent medical care in the evenings, at night and on weekends, you call the following number: 040-2660505

Gebruik mondkapje
Gebruik mondkapje
Geplaatst: 24 juni 2021

Gelukkig neemt de ernst en omvang van de Corona-epidemie af en kunnen maatregelen worden versoepeld. Toch vragen wij u om in onze centra bij binnenkomst een mondkapje te blijven dragen. We ask you to continue to wear a face mask when entering our healthcare centers.