For English, please scroll down.

Roken wordt tegenwoordig steeds meer een taboe. De Verenigde Staten zijn al zover dat roken rond gebouwen al jaren niet meer is toegestaan, maar ook in Nederland hebben meer en meer publieke ruimtes een rookverbod.

Hoewel roken in kroegen al enige tijd verboden is, is het nog wel toegestaan om op terrassen te roken. Mits het terras aan minimaal één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. Het kabinet wil dit gaan verbieden. Sinds kort is zelfs roken in speciale rookruimtes in cafés en restaurants verboden.

Ook Prorail wil het rookgedrag aanpakken. De spoorbeheerder wil dat over twee jaar een algemeen rookverbod voor alle stations wordt ingevoerd. Momenteel zijn er op treinstations enkel speciaal aangewezen rookplekken op het perron, deze worden binnen afzienbare termijn opgeheven.

Oplossingen volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zijn het verhogen van de verkoopprijzen van tabak en het aantal verkooppunten omlaag brengen. Zo zal er bijvoorbeeld op termijn geen rookwaar meer verkocht worden bij de supermarkt Lidl.

Blokhuis zou graag zien dat mensen gemakkelijker een behandeling kunnen volgen of aan hulpmiddelen kunnen komen om te stoppen met roken. Wij als SGE spelen hier graag op in.

Aansluitend op de landelijke aandacht op het stoppen met roken rondom STOPTOBER, gaan wij alle mensen in onze chronische zorgprogramma’s actief benaderen om deel te nemen aan deze groepstraining. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Zo niet, dan kunt u ook deelnemen, maar zijn er mogelijk kosten aan verbonden, afhankelijk van uw zorgverzekering. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij? Ook jij!

Bronnen: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

English

Smoking is increasingly becoming a taboo nowadays. In the United States smoking around buildings has already been banned since years, but in the Netherlands too in more and more public spaces smoking is being banned.

Although smoking in bars has been prohibited for some time, it is still permitted to smoke on terraces. Provided that the terrace is fully open on at least one side (top or side). The government wants to prohibit this.

Prorail also wants to tackle smoking behavior. The rail manager wants a general smoking ban to be introduced for all stations within two years. At the moment there are only specially designated smoking spots on the platform at train stations, these will be removed within the foreseeable future.

According to State Secretary Paul Blokhuis (Public Health) solutions include increasing the cost prices of tobacco and reducing the number of selling counters. For example, in the long term, no more smoking products will be sold at the Lidl supermarket.

Blokhuis would like it to be easier for people to follow a treatment or to get aids to stop smoking. We at SGE are happy to respond to this.

In keeping with the national focus on stopping smoking around STOPTOBER, we are going to actively approach the people who are in our chronic care programs list, to participate in the group training: 'Quit smoking? You too?'. If you are in a care program for a chronic condition for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. If not, you can still participate, but there may be costs involved, depending on your health insurance policy. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Sources: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

Translated by: Chaitali Senguptad.nlDelen

Informatie

Geplaatst
13 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
Heeft u al toestemming gegeven?
Heeft u al toestemming gegeven?
Geplaatst: 6 september 2021

Uw medische gegevens beschikbaar bij spoed? Wel zo’n veilig idee. Give permission to share your medical records.

Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie
Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie
Geplaatst: 24 augustus 2021

Onze gezondheidscentra zijn van 26 juli t/m 5 september in de middagen vanaf 12.30 uur beperkt bereikbaar voor reguliere huisartsgeneeskundige zorg. From July 26th to September 5th, our healthcare centers will have limited accessibility for regular care in the afternoons from 12.30 pm.

Aan alle SGE patiënten die de jaarlijkse griepprik ontvangen
Aan alle SGE patiënten die de jaarlijkse griepprik ontvangen
Geplaatst: 19 augustus 2021

Dit najaar ontvangt u de griepvaccinatie en sommigen onder u ook de pneumokokkenvaccinatie. This fall you will receive the flu vaccination and some of you will also receive the pneumococcal vaccination.

Bevolkingsonderzoek Zuid
Bevolkingsonderzoek Zuid
Geplaatst: 19 juli 2021

Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Vanaf 1 juli ander adres en telefoonnummer spoedzorg
Vanaf 1 juli ander adres en telefoonnummer spoedzorg
Geplaatst: 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 belt u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor spoedeisende medische zorg een ander telefoonnummer: 040-2660505. With effect from 1 July 2021, for urgent medical care in the evenings, at night and on weekends, you call the following number: 040-2660505

Gebruik mondkapje
Gebruik mondkapje
Geplaatst: 24 juni 2021

Gelukkig neemt de ernst en omvang van de Corona-epidemie af en kunnen maatregelen worden versoepeld. Toch vragen wij u om in onze centra bij binnenkomst een mondkapje te blijven dragen. We ask you to continue to wear a face mask when entering our healthcare centers.