Kind en Jeugd Behandelteam


De eerste persoon in het behandelteam bent u zelf. SGE vindt het belangrijk dat u een actieve rol heeft in de zorg voor uw kind of jongere. Dit noemen we zelfmanagement. U denkt en beslist altijd zelf mee.

Daarnaast zijn de huisarts, de praktijkondersteuner Jeugd GGZ, de psycholoog Kind en Jeugd en diverse andere zorgverleners betrokken in het behandelteam. Zij informeren en adviseren u over het plan van aanpak en de behandelmogelijkheden. U kiest samen met uw kind of jongere zelf welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft.

Welke zorgverleners werken met u en uw kind of jongere samen in het zorgprogramma?

  • Huisarts: stelt samen met POH Jeugd GGZ vast welke zorg, ondersteuning of diagnostiek uw kind nodig heeft. De huisarts blijft nauw betrokken bij alle zorg die aan uw kind wordt verleend.
  • Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd): is uw eerste aanspreekpunt binnen het programma. Hij/zij formuleert de hulpvraag en gaat ermee aan de slag. De POH Jeugd GGZ kan zelf kortdurend behandelen en coördineert de zorg die nodig en passend is

  • Psycholoog Kind en Jeugd: Een psycholoog Kind en Jeugd kan door de POH jeugd GGZ worden gevraagd om advies, om (aanvullende) diagnostiek uit te voeren of om verdere behandeling te verzorgen.

De POH kan met uw toestemming samenwerking zoeken met een van de volgende instanties of zorgverleners voor advies, afstemming of verwijzing:
• Kinderarts
• Kinderpsychiater
• Sociale wijkteams
• Jeugdgezondheidszorg (JGZ/ consultatiebureau)
• GGD
• Scholen
• Verslavingszorg
Uitgelicht
Nieuw nummer huisartsenpost
Nieuw nummer huisartsenpost
Geplaatst: 3 april 2020

Heb je ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig, dan bel je de huisartsenpost. Dat blijft zo. Wel verandert vanaf 6 april 2020 het telefoonnummer. Het nieuwe telefoonnummer voor de regio’s Eindhoven, Geldrop en Helmond is: 088 876 5151 (voor iedereen bereikbaar tegen lokaal tarief).

Contact met het gezondheidscentrum
Contact met het gezondheidscentrum
Geplaatst: 17 maart 2020

Het advies is tot in ieder geval 6 april om zo weinig mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben en te zorgen dat mensen met klachten thuis blijven. Toch kan het zijn dat u een vraag heeft aan uw huisarts of andere zorgverlener in het centrum. Wat zijn nu de richtlijnen? En wat zijn de mogelijkheden voor andere vormen van contact met de zorgverlener bij uw gezondheidscentrum?

Gezondheidsklachten
Gezondheidsklachten
Geplaatst: 17 maart 2020

Heeft u hoestklachten/ keelpijn/ last van snotteren en/of lichte verhoging, blijf thuis! Neem bij toenemende benauwdheid/ kortademigheid EN koorts boven 38 graden contact op met uw huisarts. Lees in dit artikel meer over wat u bij welke klachten het beste kunt doen.