Kind en Jeugd Behandelteam


De eerste persoon in het behandelteam bent u zelf. SGE vindt het belangrijk dat u een actieve rol heeft in de zorg voor uw kind of jongere. Dit noemen we zelfmanagement. U denkt en beslist altijd zelf mee.

Daarnaast zijn de huisarts, de praktijkondersteuner Jeugd GGZ, de psycholoog Kind en Jeugd en diverse andere zorgverleners betrokken in het behandelteam. Zij informeren en adviseren u over het plan van aanpak en de behandelmogelijkheden. U kiest samen met uw kind of jongere zelf welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft.

Welke zorgverleners werken met u en uw kind of jongere samen in het zorgprogramma?

  • Huisarts: stelt samen met POH Jeugd GGZ vast welke zorg, ondersteuning of diagnostiek uw kind nodig heeft. De huisarts blijft nauw betrokken bij alle zorg die aan uw kind wordt verleend.
  • Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd): is uw eerste aanspreekpunt binnen het programma. Hij/zij formuleert de hulpvraag en gaat ermee aan de slag. De POH Jeugd GGZ kan zelf kortdurend behandelen en coördineert de zorg die nodig en passend is

  • Psycholoog Kind en Jeugd: Een psycholoog Kind en Jeugd kan door de POH jeugd GGZ worden gevraagd om advies, om (aanvullende) diagnostiek uit te voeren of om verdere behandeling te verzorgen.

De POH kan met uw toestemming samenwerking zoeken met een van de volgende instanties of zorgverleners voor advies, afstemming of verwijzing:
• Kinderarts
• Kinderpsychiater
• Sociale wijkteams
• Jeugdgezondheidszorg (JGZ/ consultatiebureau)
• GGD
• Scholen
• Verslavingszorg
Uitgelicht
Chatbot van MGn is online
Chatbot van MGn is online
Geplaatst: 26 november 2019

Vanaf nu kunt u direct vragen stellen aan chatrobot Robin over het gebruik van MGN en de MedGemak app.

Presentatie eHealth SGE Meerhoven
Presentatie eHealth SGE Meerhoven
Geplaatst: 25 november 2019

Afgelopen woensdag (20 november) vond er een informatiebijeenkomst plaats in SGE Meerhoven.

E-exercise app bij lage rugpijn
E-exercise app bij lage rugpijn
Geplaatst: 15 november 2019

SGE participeert in een uitgebreid E-exercise onderzoek naar lage rugpijn. In dit artikel van het Eindhovens Dagblad leest u hier meer over.